Kasutustingimused

Käesolevat veebisaiti haldab Merck Sharp & Dohme OÜ (MSD), mis on Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, USA, tütarettevõte ja mis on mõeldud kasutamiseks ainult Eesti residentidele. Ettevõte ei taga ega kinnita, et käesoleval veebisaidil toodud teave on kohane kasutamiseks ka väljaspool Eestit. Veebisaidi kasutaja vastutab ise oma jurisdiktsiooni seadusandluse järgimise eest.

Kasutustingimustega nõustumine

Käesoleva veebisaidi kasutamisel nõustute alltoodud kasutustingimustega („Kasutustingimused“) ja te nõustute neid järgima. Tingimustega mitte nõustudes ärge veebisaiti kasutage ning jätke selles sisalduv info tähelepanuta. Ettevõte jätab endale õiguse kasutustingimuste muutmiseks, teavitades muudatustest ja nende jõustumise kuupäevast veebisaidi kaudu, ning luues kasutustingimuste ajakohase versiooni.

Kasutustingimuste hetkel kehtiva versiooni saate igal ajal üle vaadata, järgides veebisaidi iga lehe lõpus olevat linki.

Reguleerimisala

Kasutustingimused kehtivad MSD võrguteenuste suhtes. Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA ja teised Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA ning MSD-ga seotud ettevõtted haldavad oma veebilehti ja pakuvad teenuseid vastavalt konkreetse veebisaidi tingimustele. Lisaks rakenduvad andmekaitse erisätted, mis muuhulgas hõlmavad kõiki registreerumistega seotud juhtumeid.

Meditsiiniline teave / terviseprobleemid

Kuigi MSD veebiteenused võivad sisaldada üldist teavet terviseprobleemide ja nende ravimise kohta, peaksite terviseprobleemide ilmnemisel pöörduma arsti või tervishoiuteenuse pakkuja poole nii kiiresti kui võimalik. MSD ei paku meditsiinilisi diagnoose ega patsiendipõhiseid nõuandeid individuaalse ravi kohta. Ainult teie arst või mõni muu spetsialist saab panna diagnoosi ja määrata teile isiklikult parima võimaliku ravi. Sellel veebisaidil avaldatud info on esitatud ainult teavitamise eesmärgil.

Teenuste kirjeldus

MSD veebiteenused sisaldavad teavet MSD ja selle erinevate toodete kohta. Teatud veebiteenused on suunatud kindlale sihtrühmale, sealhulgas töötajatele, klientidele ja aktsionäridele, tervishoiutöötajatele või üldsusele. Sirvige meie veebilehte vastavalt oma soovidele. Teie juurdepääsule meie võrguteenustes sisalduvale teabele ja nende kasutamisele, kehtivad käesolevad kasutustingimused ja kõik kohaldatavad seadused.

Enda esitatud andmete täpsus

Meie veebiteenuste kasutajana vastutate MSD-le edastatud teabe õigsuse eest, näiteks oma ameti täpsustamiseks. Kui vastate MSD-le esitatud teabele, näiteks annate tagasisidet või saadate näiteks küsimusi, kommentaare, ettepanekuid vms, siis loetakse sellist teavet mittekonfidentsiaalseks. MSD-l ei ole sellise teabe suhtes kohustusi ning ta võib seda teavet piiranguteta reprodutseerida ja kasutada ning andmekaitse-eeskirjade raames seda kolmandatele isikutele avaldada ning levitada. MSD võib sellises teabes sisalduvaid ideesid, kontseptsioone, oskusteavet või tehnikaid kasutada mis tahes eesmärgil, eriti toodete arendamiseks, tootmiseks ja müümiseks.

Lingid teistele veebisaitidele

MSD veebisaidid sisaldavad linke teistele veebisaitidele, millest osa kuuluvad MSD-le või selle sidusettevõtetele ja osa ei kuulu. MSD ei vastuta nende mitte-MSD veebisaitide sisu eest, millele me viitame. MSD võrguteenused ei sisalda sisu kolmandate osapoolte veebisaitidelt; MSD veebiteenused võivad siiski viidata MSD sidusettevõtete teistele veebisaitidele, mis sisaldavad kolmanda osapoole sisu. Selliste veebisaitide suhtes kehtivad nende endi kasutustingimused, mille leiate vastavatelt veebisaitidelt.

Intellektuaalomand ja muud õigused

MSD on võrguteenuste omanik ja pakkuja. Kõik meie võrguteenustes kasutatavad kaubamärgid, nimed, pealkirjad, logod, pildid, kujundused, tekstid ja muud materjalid kuuluvad MSD-le või Merck & Co., Inc. kontserni ettevõttele, Kenilworth, NJ, USA või tema lepingupartnerile. Meie veebiteenuste kaudu teabele juurdepääsu, selle allalaadimise, vastuvõtmise või kopeerimisega ei omandata ega võõrandata mingeid õigusi (kasutus-, litsentsi- või intellektuaalomandi õigused). Meie veebiteenuste ja nendes sisalduva teabe (täielik või osaline) reprodutseerimine, edastamine (elektrooniliselt või muul viisil), muutmine, linkimine või kasutamine avalikul või ärilisel eesmärgil on keelatud ilma MSD eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Garantiist loobumine

MSD on võtnud kasutusele vajalikud meetmed, et tagada oma veebiteenuste kaudu levitatava teabe usaldusväärsus. Meie veebiteenuste kasutamisega nõustute siiski seal pakutava teabe avaldamisega. MSD ei anna sõnaselgelt ega kaudselt mingeid garantiisid oma veebiteenustes sisalduva teabe täpsuse, sisu, täielikkuse, usaldusväärsuse, praktilisuse ega seaduslikkuse kohta; samade garantiide välistamine MSD-st kehtib turustatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse ja omandiõiguse rikkumise kohta. Vale teavet, printimisvigu ja tehnilisi ebatäpsusi ei saa välistada. MSD ei võta endale vastutust veebiteenuste kasutamisega põhjustatud arvuti või seadme kahjustuste eest (nt viiruste põhjustatud kahjustused). MSD jätab endale õiguse muuta oma veebisaidi sisu igal ajal, ilma ette teatamata.

Nende kasutustingimuste rikkumine

MSD-l on õigus rakendada õiguslikke meetmeid kasutustingimuste rikkuja suhtes. Kui teie kasutustingimuste rikkumised või muud toimingud, on tekitanud kahju kolmandatele isikutele, olete kohustatud kaitsma MSD-d mis tahes kahju ja kulude ning seaduslike nõuete eest.

Lisainfo

Leidke lähim nõustamispunkt kaardil

Palun kasutage kaasaegset lehitsejat.